Projecte Life Priorat

Esteu aquí

Ja fa anys que Perelada va decidir apostar per l’elaboració de vins d’alta qualitat. Allò que alguns denominen vins d’alta expressió. Aquest nou enfocament s’ha concretat en una sèrie d’inversions en investigació i desenvolupament.

Projecte Life Priorat

Perelada és un celler arrelat i compromès amb el seu entorn, l’Empordà. és per això que participa al programa Life Priorat, un projecte subvencionat per la Unió Europea i que, malgrat el seu nom, va més enllà dels límits de la D.O.Q. Priorat amb l’objectiu de desenvolupar i avaluar un sistema sostenible de viticultura de muntanya que redueix al màxim l’impacte al paisatge, el sòl i els cursos d’aigua, sense renunciar per això a seguir obtenint raïms que permetin elaborar vins de qualitat excepcional. Tot i el seu nom, el projecte Life Priorat es duu a terme simultàniament en cellers de les D.O. Priorat, Empordà i Côtes du Rhòne, i té com a objectiu l’elaboració d’un manual de bones pràctiques aplicable a nivell europeu.

L’agresta Finca Garbet de Perelada, una vinya de dotze hectàrees cultivada en terrasses a la vora del Mediterrani, és un banc de proves immillorable per a les tècniques que desenvolupa el projecte Life Priorat. A ella gairebé no es fa servir maquinària, evitant així la compactació del terreny i facilitant el bon drenatge. La verema es realitza de forma manual, utilitzant caixes de vint kilos.

Els objectius són:

  • La salvaguarda del paisatge.
  • La reducció de l’impacte sobre la coberta del sòl (erosió, pèrdua de capacitat, morpholysis...).
  • La protecció dels recursos fluvials situats a prop d’àrees de collita (contaminació, eutrofització, inundacions, alts nivells d’explotació...).

Aquesta iniciativa de la Fundació Fòrum Ambiental en la qual participa Perelada pretén en última instància elaborar un manual de bones pràctiques ambientals en viticultura de muntanya que seguirà les recomanacions de la Carta del Paisatge Europeu i que servirà de guia als cellers de tota Europa que produeixen a aquest tipus d’entorns. Life Priorat marcarà les exigències indispensables per obtenir l’etiqueta verda o la concessió de certificat ambiental en l’ús del sistema de viticultura de muntanya sostenible. 

Arrel de la seva participació al projecte Life Priorat, Perelada ha instal·lat a Garbet una complexa estació meteorològica que permet determinar quines són les necessitats fitosanitàries i de reg de la finca. D’aquesta manera s’evita l’ús excessiu i innecessari tant d’aigua com d’herbicides, fungicides, pesticides... 

A l’estació meteorològica de Garbet es mesuren paràmetres com la humitat relativa, la temperatura, la quantitat de llum que rep la planta, la pluviometria, la velocitat i direcció del vent, la humectació de la fulla causada per la rosada... 

A més, l’estació meteorològica de Garbet inclou també un control de reg que comprova quin és el funcionament exacte del reg per degoteig, sensors d’humitat col·locats al subsòl a diferents profunditats, un dendròmetre que mesura la dilatació i la contracció de la planta per tal de determinar quina és la seva necessitat d’aigua... 

Els enòlegs de Perelada poden consultar en qualsevol momento a través del sistema informàtic quines són les condicions de la Finca Garbet. A més, disposen tant d’una previsió meteorològica sobre la finca a una setmana vista com d’un sistema que, tenint en compte paràmetres com ara la humitat, la temperatura o el vent, els alerta del risc d’aparició de plagues. 

Tot plegat els permet respondre immediatament a les diferents circumstàncies de les vinyes, podent ajustar al màxim les pràctiques vitícoles més adequades a cada moment, prescindint de l’ús innecessari d’aigua i fitosanitaris.

La terra marca

Coneix la heterogeneïtat de les terres de l'Empordà