Bones pràctiques en el maneig de l'aigüa

Esteu aquí

Perelada Vins i Caves forma part del Grup Peralada. El holding empresarial de la família Suqué Mateu fa través de la seva fundació un important esforç d’inversió en actuacions de Responsabilitat Social Corporativa.

Bones pràctiques en el maneig de l'aigüa

El 1997 Perelada va fer una inversió per tal d’instaurar l’ús d’aigua regenerada a Finca Garbet, una vinya de dotze hectàrees situada a la costa mediterrània. El sistema de rec gota a gota divideix la finca en diferents segments, regant a cadascun d’ells només quan és necessari. 

El 2003 Perelada va instal•lar també a Finca Garbet una complexa estació meteorològica que permet determinar quines són les necessitats fitosanitàries i de rec de la finca. D’aquesta manera s’evita l’ús excessiu i innecessari tant d’aigua com d’herbicides, fungicides, pesticides… 

A l’estació meteorològica de Garbet es mesuren paràmetres com ara la humitat relativa, la temperatura, la quantitat de llum que rep la planta, la pluviometria, la velocitat i direcció del vent, la humectació de la fulla causada per la rosada... A més, un control comprova quin és el funcionament exacte del rec gota a gota, existeixen sensors d’humitat col•locats a diferents profunditats, un dendròmetre que mesura la dilatació i contracció de la planta per determinar quina és la seva necessitat d’aigua… 

En qualsevol moment, els enòlegs de Perelada poden consultar en temps real quines són les condicions de la Finca Garbet. A més, disposen tant d’una previsió meteorológica sobre la finca a una setmana vista com d’un sistema que, tenint en compte paràmetres com la humitat, la temperatura o el vent, els alerta del risc d’aparició de plagues. Tot això ens permet respondre immediatament a les diferents circumstàncies de les vinyes, podent ajustar al màxim les pràctiques vitícoles més adequades.

Des de 2010 comptem a més amb una previsió meteorològica via satèl•lit específica per a cadascuna de les nostres cinc finques, la qual cosa ens permet planificar els recs comptant amb informació detallada a una setmana vista.

La terra marca

Coneix la heterogeneïtat de les terres de l'Empordà